Pro přihlášení do kurzu vyplňte prosím formulář:

Do poznámek prosím napište zvolený termín kurzu:

Aktuálně dostupné kurzy:

čtvrtek 5. 9. 2024 v 16:00
úterý 2. 10. 2024 v 16:00On-line přihlašování žáků do autoškoly zajišťuje aplikace MOJE AUTOŠKOLA - moderní evidence autoškoly

Podmínky pro přijetí

- Podání písemné žádosti
- Dosažení 18 let ke dni ukončení výcviku nebo 17 let pro L17
- Zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
- Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR
- Bez  výkonu sankce spočívající v zákazu řízení motorového vozidla