Zkoušky odborné způsobilosti

Zkoušky odborné způsobilosti se konají v budově Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně, Koterovská 162, Plzeň

S sebou si vezměte:

  • doklad totožnosti
  • 700 Kč pro správní poplatek (je potřeba uhradit před zahájením zkoušky)
  • průkazkovou fotografii (je možné pořídit ji na místě před zahájením zkoušky)

Test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích probíhá na počítači. Po zadání číselného kódu, který obdržíte od zkušebního komisaře, se objeví návod, jak se test ovládá a vyzkoušíte si jej na 5 cvičných otázkách.

Poté spustíte skutečný test - 25 otázek, časový limit 30 minut, maximální počet bodů 50. Abyste v testu uspěl/a, musíte mít minimálně 43 bodů. Po dokončení testu se ihned dozvíte počet získaných bodů.

Následuje zkouška z jízdy (se zkušebním komisařem a učitelem autoškoly ve vozidle autoškoly). Jízda musí být samostatná, plynulá a podle pravidel (učitel nesmí radit ani zasáhnout do řízení), součástí zkoušky z jízdy je také parkování. Po jízdě se ihned dozvíte, jestli jste uspěl/a.

Pokud uspějete v testu i jízdě, obdržíte potvrzení o absolvování zkoušky a na úřadě, kam spadá Vaše bydliště, si podáte žádost o řidičský průkaz. Vydání řidičského průkazu trvá až 30 dnů.

Pokud neuspějete v testu nebo jízdě nebo obojím, sdělíme Vám další termín zkoušek (nejdříve za 5 pracovních dnů). Při dalším termínu platíte správní poplatek pouze za tu část zkoušky, ve které jste neuspěl/a (100 Kč za test nebo 400 Kč za jízdu). Zkoušky můžete opakovat 6 měsíců od té první, správní poplatek se platí při každém opakování zkoušky.

Zkoušku z odborné způsobilosti můžete absolvovat následující den po dosažení 18 let věku.