Vrácení řidičského průkazu

Žadatel, u nějž od právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž byl uložen ZŘMV, ke dni podání žádosti uplynul VÍCE NEŽ JEDEN ROK, absolvuje v autoškole DOPLŇOVACÍ KURZ 

Do autoškoly bude žadatel přijat po skončení zákazu řízení motorových vozidel (nebo při prominutí poté, co nabyde rozhodnutí právní moci) na základě podání

  • písemné žádosti o přijetí k výuce a výcviku
  • posudku o zdravotní způsobilosti, ne starší 90 dnů (žadatel o vrácení řidičského oprávnění, pozbytého v důsledku uložení zákazu řízení motorových vozidel, se nejdříve podrobí dopravně psychologickému vyšetření a poté, co získá potvrzení o absolvování dopravně psychologického vyšetření, předloží jej posuzujícímu lékaři jako podklad pro vydání posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
  • výpisu z karty řidiče z Městského úřadu nebo Magistrátu
  • rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu

Uchazeč je přihlášen autoškolou k přezkoušení z odborné způsobilosti v termínu dle domluvy. Vzhledem k náročnosti zkoušky nabízíme jednu cvičnou jízdu.

Zkoušky přezkoušení z odborné způsobilosti se konají v budově Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně, Koterovská 162, Plzeň

S sebou si vezměte:

  • doklad totožnosti
  • 700 Kč pro správní poplatek (je potřeba uhradit před zahájením zkoušky)

Test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích probíhá na počítači. Po zadání číselného kódu, který obdržíte od zkušebního komisaře, se objeví návod, jak se test ovládá a vyzkoušíte si jej na 5 cvičných otázkách.

Poté spustíte skutečný test - 25 otázek, časový limit 30 minut, maximální počet bodů 50. Abyste v testu uspěl/a, musíte mít minimálně 43 bodů. Po dokončení testu se ihned dozvíte počet získaných bodů.

Následuje zkouška z jízdy (se zkušebním komisařem a učitelem autoškoly ve vozidle autoškoly). Po jízdě se ihned dozvíte, jestli jste uspěl/a.

Pokud uspějete v testu i jízdě, obdržíte potvrzení o absolvování zkoušky a na úřadě, kam spadá Vaše bydliště, žádáte o vydání ŘP.  

Pokud neuspějete v některé části zkoušky, můžete ji opakovat nejdříve za 5 pracovních dnů a to pouze jednou. V případě druhého neúspěšného pokusu je nutné absolvovat výuku a výcvik k získání řidičského průkazu v plném rozsahu.

 

Pokud žádáte o vrácení řidičského průkazu pro více skupin, musíte složit praktickou jízdu pro každou skupiny zvlášť. Naše autoškola umožňuje vrácení řidičského průkazu pouze pro skupinu B.

 

Žadatel, u nějž od právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž byl uložen ZŘMV, ke dni podání žádosti uplynulo VÍCE NEŽ ŠEST MĚSÍCŮ A MÉNĚ NEŽ JEDEN ROK, neabsolvuje výuku a výcvik v autoškole, ale přímo podává žádost o vrácení řidičského průkazu místně příslušnému Odboru registru vozidel a řidičů, ke které doloží

  • posudek o zdravotní způsobilosti, ne starší 90 dnů (žadatel o vrácení řidičského oprávnění, pozbytého v důsledku uložení zákazu řízení motorových vozidel, se nejdříve podrobí dopravně psychologickému vyšetření a poté, co získá potvrzení o absolvování dopravně psychologického vyšetření, předloží jej posuzujícímu lékaři jako podklad pro vydání posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
  • výpis z karty řidiče z Městského úřadu nebo Magistrátu
  • rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu